I vår entreprenøravdeling kan vi tilby de fleste tjenester som trengs på et bygg, enten det er leietaker tilpasninger, ombygning av fellesområder eller kontorer, butikker og barer. Vi kan være din prosjektleder/byggeleder, eller vi kan utføre en totalentreprise med alle fag.

  • Innredning av kontorer
  • Maling
  • Tømrer arbeider
  • Elektro
  • Ventilasjon
  • Rørlegger
  • Brannteknisk arbeid
  • Søknadsprosesser
  • Gulvvedlikehold og Gulvbehandlinger
  • Etablerer SJA og foreta vernerunder oppfølging av HMS